Contenu du texte

Filazana n° 00-2019-MFB/SG/DGI du 2019-01-02

Ny Haba amin'ny tataox-bidy (TVA) dia natokana ho an'ireo mpandoa hetra manana vola maty isan-taona mihoatra ny 200 000 000 Ariary.

COMMENTAIRES

Aucun commentaire