Contenu du texte

Note n° 00-2020-MEF/SG/DGI du 2020-07-10

Ny fametrahana ny taratasy fangatahana ny famerenana trsan-kaba amin'ny tataom-bidy dia ny 21 ka hatramin'ny 31 Jolay 2020.

COMMENTAIRES

Aucun commentaire