Contenu du texte

Filazana n° 00-2019-MEF/SG/DGI du 2019-08-21

Fanamarinana ara-ketra ho an'ireo candidat amin'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly, Fangatahana sy atotan-taratasy vitsivtsy ilan'ireo kandidà ho an'ny fifidianana kaominaly sy monisipaly izay atao ny 27 Novambra ho avy izao.

COMMENTAIRES

Aucun commentaire